0903998819

All Posts Tagged: doing good

It's not that some people have willpower and some don't. it's that some people are ready to change and others are not.James Gordon

Hoạt động cộng đồng

Hội thảo “Tăng cường năng lực chẩn đoán và điều trị các bệnh không lây nhiễm bằng chẩn đoán hình ảnh và y học hạt nhân” Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sẽ phối hợp với Cơ quan Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tổ chức Hội nghị khoa học với chủ đề: “Tăng cường […]

Read More