0903998819

All Posts in Category: Tế bào gốc

Tế bào gốc vạn năng

Tế bào gốc là một trong những thành tựu y học đáng kinh ngạc trong vòng một thế kỷ qua, đang được nghiên cứu ứng dụng mạnh mẽ tại Nhật Bản và được ghi nhận với 2 giải Nobel Y học

Read More